Bc. Lýdia Závodná

Bakalářská práce

Evropská směrnice č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách ve vztahu mezi podnikateli a spotřebiteli

DIRECTIVE 2005/29/EC ABOUT UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES
Anotace:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách).
Abstract:
Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 may 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (Unfair Commercial Practices …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a podnikání