Mgr. Markéta Růžičková

Bakalářská práce

The Influence of Globalization on Czech and Turkish Cultural Identity

The Influence of Globalization on Czech and Turkish Cultural Identity
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o vlivu globalizace na kulturní identitu Čechů a Turků. Teoretická část se zabývá odbornými publikacemi na dané téma. Studie objasňuje termíny kultura, kulturní hodnoty, národní kultura a představuje teorii srovnávání kultur. Další část se věnuje politické a kulturní globalizaci, uvádí různé typologie ideologických společností a soustředí se zejména na západní kulturu, Evropu …více
Abstract:
The bachelor thesis explores the impact of globalization on cultural identity of Czechs and Turks. The theoretical part of the study presents and analyzes scholarly sources on this topic. It deals with cultural studies and explains concepts such as culture, cultural values, national culture and introduces theory on comparing cultures. The following part deals with political and cultural globalization …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta