Tomáš URBÁNEK

Diplomová práce

Vybrané otázky znaleckého zkoumání

Selected questions of the expert examination
Anotace:
Tato práce se zabývá otázkou znaleckého zkoumání. Cílem je podat ucelený přehled o vybraných kapitolách znaleckého zkoumání, zejména o otázkách výběru znalce, přibrání znalce a o znalečném. Dalším mým cílem je také upozornit na možné problémy vzniklé zastaralou úpravou a navrhnout jejich možné způsoby řešení.
Abstract:
The theme of the work is the question of the expert examination. The aim is to provide a comprehensive overview of selected chapters of the expert examination, especially on issues of selecting an expert, obtaining expert and expert fees. My next objective is draw attention to possible problems caused by outdated rules and propose possible solutions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Miroslav Rybář, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBÁNEK, Tomáš. Vybrané otázky znaleckého zkoumání. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo