Bc. Anežka Kazíková

Diplomová práce

Moderní hejnové algoritmy

Modern Swarm Algorithms
Anotace:
Práce se zabývá moderními hejnovými algoritmy v oblasti globální optimalizace. Teoretická část práce popisuje řadu zajímavých biologicky inspirovaných hejnových algoritmů spolu s jejich principy a aplikacemi. V praktické části je popsán objektový návrh a vlastní implementace algoritmu Firefly v prostředí C++ včetně grafového zobrazení výsledků v prostředí MATLAB a speciální aplikace pro nastavení parametrů …více
Abstract:
The thesis describes modern swarm algorithms for global optimization problems. Theoretical part of the thesis describes number of interesting swarm algorithms inspired by nature together with their principles and applications. Practical part of the thesis consists of an object-oriented design and implementation of the Firefly algorithm in C++ with graphical representation of achieved results in MATLAB …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kazíková, Anežka. Moderní hejnové algoritmy. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.