Bc. Jaroslav Horák

Master's thesis

Inovace nácviku útočných herních činností jednotlivce v posloupnosti metodické řady s návazností na herní systémy v národní házené

Innovation of offensive drills activities of a player in sequences of methodical set with relationship to systems of the game of Czech handball
Abstract:
ANOTACE HORÁK, Jaroslav: Inovace nácviku útočných herních činností jednotlivce v posloupnosti metodické řady s návazností na herní systémy v národní házené, diplomová práce. Brno: MU FSPS, 2007, 59 s. ? Práce se zabývá inovací metodiky útočných herních systémů v národní házené formou videozáznamu a jejím vhodnějším použitím v praxi.
Abstract:
ANNOTATION HORÁK, Jaroslav: Innovation of offensive drills activities of a player in sequences of methodical set with relationship to systems of the game of Czech Handball, Diploma thesis, Masaryk University, Brno, 2007, 59 p. Thesis is focused on an innovation of a methodical concept of offensive systems of Czech Handbal by a videorecording methods and it’s suitable implementation into praktice.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2007
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií