Bc. Jaroslav Horák

Diplomová práce

Inovace nácviku útočných herních činností jednotlivce v posloupnosti metodické řady s návazností na herní systémy v národní házené

Innovation of offensive drills activities of a player in sequences of methodical set with relationship to systems of the game of Czech handball
Anotace:
ANOTACE HORÁK, Jaroslav: Inovace nácviku útočných herních činností jednotlivce v posloupnosti metodické řady s návazností na herní systémy v národní házené, diplomová práce. Brno: MU FSPS, 2007, 59 s. ? Práce se zabývá inovací metodiky útočných herních systémů v národní házené formou videozáznamu a jejím vhodnějším použitím v praxi.
Abstract:
ANNOTATION HORÁK, Jaroslav: Innovation of offensive drills activities of a player in sequences of methodical set with relationship to systems of the game of Czech Handball, Diploma thesis, Masaryk University, Brno, 2007, 59 p. Thesis is focused on an innovation of a methodical concept of offensive systems of Czech Handbal by a videorecording methods and it’s suitable implementation into praktice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií