Theses 

Výkonová optimalizace webové aplikace v PHP – Martin Hromádko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Martin Hromádko

Bakalářská práce

Výkonová optimalizace webové aplikace v PHP

Performance Optimization of PHP Web Application

Anotace: Cílem této práce je analyzovat existující webovou aplikaci a navrhnout vhodné výkonově-optimalizační úpravy, které mohou být následně implementovány. V práci jsou popsány možnosti výkonového testování aplikace a zajištění co nejreálnějších podmínek testování. Nedílnou součástí testování je vhodný měřicí software, práce obsahuje popis nejpoužívanějších nástrojů pro testování a měření zátěže aplikací. Při zkoumání webové aplikace bylo objeveno několik zásadních nedostatků, které značně ovlivnily rychlost odpovědi aplikace, jako například synchronní komunikace s externím API. Velmi zajímavých výsledků bylo dosaženo pomocí ukládání celých vygenerovaných stránek do mezipaměti. V testovacím prostředí došlo ke zrychlení odpovědi až o 3 600 %.

Abstract: The aim of this thesis is the analysis of real web application and design of suitable performance-optimizing adjustments that can be implemented. In the thesis some possibilities of performance measurement and creation of the most realistic testing conditions are described. An integral part of testing is appropriate measurement software, this thesis contains a description of the most widely used tools for measurement and testing of web application. During research a few essential mistakes, that substantially affected response speed of application like a synchronous communication with external API, were found. The most interesting results was achieved by using storing of whole generated pages to cache. The speed-up of result was about 3 600 % in test environment.

Klíčová slova: výkonová optimalizace, webová aplikace, PHP

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Obsah_CD.zip Obsah_CD.zip
Zadani-BP-Hromadko.pdf Zadani-BP-Hromadko.pdf
Text práce Text práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 11. 2017 06:33, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz