Marie LACHENDROVÁ

Bakalářská práce

Dopisy Jana Zahradníčka Františku Hrubínovi. Hodnoty (literární a mimoliterární) a strategie (komunikace v korespondenci).

Letters of Jan Zahradnicek to Frantisek Hrubin. Axiology (literary and extra-literary) and strategies (communication in correspondence).
Anotace:
Tato práce se zabývá korespondencí Jana Zahradníčka a Františka Hrubína. Východiskem práce je předpoklad persvazivní funkce Zahradníčkových dopisů, které byly adresovány Františku Hrubínovi. Hlavním cílem práce je analýza komunikační strategie Jana Zahradníčka a poznání aspektů vztahu Zahradníčka k Hrubínovi a Halasovi. Výzkum korespondence Zahradníčka a Hrubína je podložen korespondencí Jana Zahradníčka …více
Abstract:
This thesis follows up correspondence between Jan Zahradníček and František Hrubín which were exchanged in form of written letters between 1937-1950. The key point of this thesis is the assumption of the persuasive function of Zahradníček's letters, which were addressed to František Hrubín. My main focus was analysis of communication strategy of Jan Zahradníček and also to determine key aspects of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Petr Komenda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LACHENDROVÁ, Marie. Dopisy Jana Zahradníčka Františku Hrubínovi. Hodnoty (literární a mimoliterární) a strategie (komunikace v korespondenci).. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.