Bc. Květoslava Urbančíková

Diplomová práce

Dítě v rodině versus dítě v ústavu – vnímání hodnoty peněz

Child In The Family Against Child In The Asylum - Cash Value Perception
Anotace:
Diplomová práce „Dítě v rodině versus dítě v ústavu – vnímání hodnoty peněz“ se zabývá posouzením rozdílu ve vnímání peněz z pohledu dětí žijících v rodině a dětí žijících v ústavním zařízení. Teoretická část charakterizuje všeobecně rodinnou a ústavní výchovu mládeže. Mapuje vývoj hodnot u člověka a konkrétně popisuje vznik hodnoty k penězům. Výzkumná část se zabývá zhodnocením dotazníkového šetření …více
Abstract:
This diploma thesis “Child in family versus Child in children's home – perception of value of money” deals with the consideration of different perceptions of value of money from the point of view by children living in family and children living in children's home. The theoretic part defines the family as well as the institutional education of young people in general. It follows the development of values …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.
  • Oponent: MgA. Lenka Polánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta