Theses 

Dítě v rodině versus dítě v ústavu – vnímání hodnoty peněz – Bc. Květoslava Urbančíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Květoslava Urbančíková

Diplomová práce

Dítě v rodině versus dítě v ústavu – vnímání hodnoty peněz

Child In The Family Against Child In The Asylum - Cash Value Perception

Anotace: Diplomová práce „Dítě v rodině versus dítě v ústavu – vnímání hodnoty peněz“ se zabývá posouzením rozdílu ve vnímání peněz z pohledu dětí žijících v rodině a dětí žijících v ústavním zařízení. Teoretická část charakterizuje všeobecně rodinnou a ústavní výchovu mládeže. Mapuje vývoj hodnot u člověka a konkrétně popisuje vznik hodnoty k penězům. Výzkumná část se zabývá zhodnocením dotazníkového šetření u dospívající mládeže a návrhu využití výsledků pro sociální pedagogickou praxi.

Abstract: This diploma thesis “Child in family versus Child in children's home – perception of value of money” deals with the consideration of different perceptions of value of money from the point of view by children living in family and children living in children's home. The theoretic part defines the family as well as the institutional education of young people in general. It follows the development of values of man and describes the origin of value of money in detail. The research part is focused on evaluation of questionnaire research at young people and on use of its results in social pedagogical practice.

Klíčová slova: dítě, dospívající mládež, rodinná výchova, ústavní výchova, dětský domov, hodnota peněz child, young people, family education, institutional education, children's home, value of money

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.
  • Oponent: MgA. Lenka Polánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 04:10, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz