Bc. Markéta Škodová

Master's thesis

Regionální volby na Litvě: teorie druhořadých voleb a volební cyklus

Regional Elections in Lithuania: The Theory of Second-Order Elections and Electoral Cycle
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá zkoumáním regionálních voleb na Litvě v období 1992-2011. Aplikuje na ně dva klasické koncepty politické vědy: teorii druhořadých voleb a teorii volebního cyklu. Teoretická část práce stručně představuje oba koncepty. Zaměřuje se především na Dinkelovu teorii volebního cyklu a Reifovu a Schmittovu teorii druhořadých voleb z roku 1980. Stručně představuje také následné …more
Abstract:
The presented diploma thesis deals with Lithuanian regional elections 1992-2011. The aim of the diploma thesis is to apply two classical theoretical concepts of political science: the theory of second order elections and the theory of electoral cycle. The theoretical part of the thesis deals with description of these two concepts. This part is aimed first of all at Dinkel´s theory of electoral cycle …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2012
  • Supervisor: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií