Bc. et Bc. Viktorie Melichová

Diplomová práce

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o účetních závěrkách

Directive of the European Parliament and of the Council on the financial statements
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Směrnice Evropského parlamentu a Rady o účetních závěrkách” je hlubší analýza této směrnice (2013/34/EU) a jejího vlivu na účetní výkaznictví v Evropě. Práce nejdříve poskytuje ucelený přehled vývoje evropských snah o harmonizaci účetnictví, jejichž výsledkem přijetí této směrnice bylo. Dále jsou rozebrány jednotlivé součásti směrnice se zaměřením na alternativy, které směrnice …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis „Directive of the European Parliament and of the Council on the financial statements“ is a thorough analysis of this directive (2013/34/EU) and of its impact on European accountancy. First, the European efforts to harmonize accounting rules the outcome of which the implementation of the directive has been, are summarized. Next, the individual parts of the directive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance