Bc. Petr Bár

Master's thesis

Statistické modelování ekonomických ukazatelů firmy ZMES s.r.o.

Statistical modelling of economic indicators of company ZMES s.r.o.
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na posouzení finanční situace pomocí statistického modelování ekonomických ukazatelů. Na začátku práce je finanční analýza jednotlivých ekonomických ukazatelů. Tyto ukazatele jsou následně převedeny do grafů časových řad a pomocí regresní analýzy jsou vyrovnány zkoumané hodnoty. Z výsledků je provedena analýza a predikce vývoje. V závěru jsou jednotlivé ukazatele rozebrány …more
Abstract:
The diploma work is focused on a review of financial situation by statistical modelling of economic indicators. At the beginning of this work is financial analysis of economic indicators. These indicators are transfer to graphs of time series and with help of regression analysis are equalized researched values. From results is made analysis and prediction of progress. At the end single indicators are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
  • Reader: Ing. Josef Klíma

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting