Bc. Vladimíra Stuchlá

Master's thesis

Pomoc obětem trestné činnosti

Assistance to victims of crime
Anotácia:
Diplomová práce rozebírá systémem pomoci obětem trestných činů v České republice. Teoretická část práce je zaměřena na základní pojmy z této oblasti, definuje vědní disciplínu viktimologii, viktimogenní faktory, situace a viktimizaci. Vymezuje pojem reviktimizace, vysvětluje pojetí oběti a rozděluje ho dle základních typologií. Důležitá je ta část práce, která se zabývá dopady trestného činu na oběť …viac
Abstract:
This diploma thesis describes a system of assistance to victims of crime in the Czech Republic. The theoretical part of this diploma thesis focuses on the basic concepts of help, defines discipline called victimology, victimogenic factors, victimogenic situation and victimization general. In addition, this work defines the concept of revictimization, the concept of victim and divides it according to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedúci: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Studies of Security and Law / Studies of Security and Law