Bc. Lucie Dostálová

Master's thesis

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v regionu Rychnov nad Kněžnou

employment of persons with disabilities in the Rychnov nad Kněžnou region
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá zaměstnávání osob se zdravotním postižením v regionu Rychnov nad Kněžnou. Teoretická část charakterizuje mentální retardaci, příčiny vzniku mentální retardace a její klasifikace. Zabývá se osobností jedince s mentálním postižením a vztahem společnosti k těmto osobám.Věnuje se sociálním službám pro osoby s mentálním postižením, zákonu o sociálních službách a standardům kvality …viac
Abstract:
This Diploma thesis deals with the employment of people with disabilities in the region of Rychnov nad Kněžnou. The theoretical part characterizes mental retardation, causes of mental retardation and classification. It deals with the personalities of individuals with mental disabilities and the relationship of these persons. It is devoted to social services for persons with mental disabilities, the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2012
  • Vedúci: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta