Bc. Robert Richter

Diplomová práce

Kriminalita jedinců s poruchou chování a přidruženým mentálním postižením v dětském domově se školou

Criminality of the individuals with behavioral disorders and associated mental retardation at the children's home and school.
Anotace:
Diplomová práce nese název Kriminalita jedinců s poruchou chování a přidruženým mentálním postižením v dětském domově se školou. Zabývá se konkrétními případy dětí s mentálním postižením, které jsou (nebo v minulosti byly) umístěné v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. První kapitola přibližuje problematiku mentálního postižení se zřetelem na lehké mentální postižení, přičemž úvod je vyhrazen …více
Abstract:
The diploma thesis is titled Crime of individuals with behavioral disorders and associated mental retardation in the children's home with the school. It deals with specific cases of children with mental disabilities that are (or have been in the past) placed in facilities for institutional and protective care. The first chapter introduces the issue of mental disability with regard to mild mental disability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta