Nela Jankowská

Bachelor's thesis

Možnosti rozvoje a řízení neziskové organizace ESN ( Erasmus Student Network)

Possibilities of Expanding and Leadership in Non Profitable Organization ESN (Erasmus Student Network)
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku neziskových organizací. V rámci své práce jsem se zaměřila konkrétně na neziskovou organizaci Erasmus Student Network, působící v Olomouci. V teoretické části jsem se zabývala obecně neziskovým sektorem, českou a evropskou legislativou a formou financování neziskových organizací. V praktické části své bakalářské práce jsem popisovala organizaci ESN a to …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on non-profit organizations. As part of my work I focused specifically on non-profit organization Erasmus Student Network, active in Olomouc. In the theoretical part I dealt with general non-profit sector, Czech and European legislation and through funding of Form non-profit organization financing. In the practical part of my thesis I described the organization ESN specifically …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016
Accessible from:: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lukáš Danko

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jankowská, Nela. Možnosti rozvoje a řízení neziskové organizace ESN ( Erasmus Student Network). Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe