Theses 

Obrazový slovník jako didaktická pomůcka vedoucí k rozvoji dětské slovní zásoby – Bc. Jana Adámková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Adámková

Bakalářská práce

Obrazový slovník jako didaktická pomůcka vedoucí k rozvoji dětské slovní zásoby

Picture dictionary as a teaching aid leading to childhood vocabulary development

Anotace: Bakalářská práce se zabývá hledáním možností využití fotografie při rozvoji komunikačních schopností dětí raného a předškolního věku. Obsahem první kapitoly teoretické části práce je charakteristika a funkce komunikace a rozbor její verbální i neverbální složky. Druhá kapitola se věnuje problematice ontogenetického vývoje řeči, jednotlivým jazykovým rovinám a podmínkám nutným pro správný vývoj řeči. Praktická část je založena na výzkumném šetření, jehož cílem bylo ověřit možnost využití tematických fotografií k rozvoji slovní zásoby dětí raného a předškolního věku.

Abstract: My thesis deals with the possibilities of using photos in development of communicative skills in early childhood and early school age. The first chapter of the theoretical part describes parameters and functions of communication and it analyses its verbal and non-verbal components. The second chapter is dedicated to ontogenetic speech development, individual plain of speech and conditions needed for correct speech development. The practical part is based on a survey whose aim was to verify the possibility of using thematic photographs for speech development of children in early childhood and early school age.

Klíčová slova: Komunikace, komunikační schopnosti, vývoj řeči, dítě, slovní zásoba, možnosti rozvoje řeči, stadia řeči, jazykové roviny, fotografie. Communication, communication skills, speech development, child, vocabulary, word-stock, speech development possibilities, stage of speech, plain of speech, photographs.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:56, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz