Bc. Eliška Černá, DiS.

Master's thesis

Hodnocení produktových portfolií bank – srovnávací analýzy produktů vybraných bank z hlediska klienta a banky

Rating product bank portfolios - comparative analysis of the product in terms of client and bank
Abstract:
Cílem této diplomové práce je porovnání produktových portfolií vybraných bankovních ústavů na základě srovnávací analýzy z pohledu klienta a banky. Práce je zaměřena na rozbor cenové nabídky vybraných bankovních produktů modelového klienta - menšího podnikatelského subjektu s ročním obratem do 20 miliónů Kč. Práce se dělí na dvě části, teoreticko-metodologickou a část aplikační. Teoretická část popisuje …more
Abstract:
The aim of this thesis is to compare the product portfolios of selected banking institutions based on comparative analysis from the perspective of client and bank. The work is focused on the analysis of the selected banking products quotations of model client - a minor business entity with an annual turnover of up to 20 million CZK. The work is divided into two sections, theoretical and methodological …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 11. 2013
  • Supervisor: Ing. Bořivoj Pražák
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services