Štefánia Žulevičová

Master's thesis

Online marketingová stratégia spoločnosti Starbucks

Online marketingová strategie společnosti Starbucks
Abstract:
Diplomová práce Online marketingová strategie společnosti Starbucks se v teoretické části zaměřuje hlavně na vysvětlení pojmu marketing, vývoj online marketingu a jeho nástroje, dále popisuje optimalizaci pro vyhledávače a také poukazuje na moderní komunikaci firem prostřednictvím sociálních sítí a kanálů. Praktická část se skládá z představení společnosti Starbucks a dále analyzuje její online marketingovou …more
Abstract:
This Diploma Thesis named The Starbucks Online Marketing Strategy in its theoretical part focuses on explaining the concept of marketing, on the development of online marketing and its tools, on describing search engine optimization, and also on modern communication of companies through social networks and channels. The practical part of Thesis consists of a presentation of the company Starbucks and …more
Abstract:
Diplomová práca Online marketingová stratégia spoločnosti Starbucks sa v teoretickej časti zameriava hlavne na vysvetlenie pojmu marketing, vývoj online marketingu a jeho nástroje, ďalej popisuje optimalizáciu pre vyhľadávače a taktiež poukazuje na modernú komunikáciu firiem prostredníctvom sociálnych sietí a kanálov. Praktická časť pozostáva z predstavenia spoločnosti Starbucks a analyzuje jej online …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Markéta Kubálková
  • Reader: Ivana Topolová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73137