Martina TYLŠAROVÁ

Bakalářská práce

Problematika reflexe smrti v zrcadle mytologie evropské společnosti

About matter of death
Anotace:
Práce se zabývá nazíráním smrti pod vlivem pohanské i křesťanské mytologie v Evropě. Zabývá se údajnými zkušenostmi, které lidé získali skrze zážitky blízkosti smrti (NDE), tedy nečekané, i skrze pokusy o kontakt vědomě prováděné. Zabývá se dále pojetím fenoménu smrti skrze představu mytologických bytostí se smrtí spojených, jako jsou bohové, nebo anděl smrti. Dále popisuje aktivity spojené se svátky …více
Abstract:
This work deals with understanding death under influence of pagan and Christian mythology in Europe. It deals with alleged experiences people had during Near Death Experiences (NDE), therefore unintended, but intended ones as well. It also deals with phenomenon of death seen as images of mythological beings related to death, as gods, or angel of death. Also it describes activities allied with annual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TYLŠAROVÁ, Martina. Problematika reflexe smrti v zrcadle mytologie evropské společnosti. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie a religionistika

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses u57spa u57spa/2
31. 3. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
31. 3. 2017
Bulanova, L.
1. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.