Lukáš SEM

Bakalářská práce

Potravní neofobie u obratlovců: mezidruhová variabilita, její příčiny a důsledky

Anotace:
Práce shrnuje dosavadní poznatky o fenoménu potravinové neofobie u obratlovců. Popisuje mezidruhové a vnitrodruhové rozdíly v úrovni potravinové neofobie, hledá evoluční a ekologické faktory ovlivňující míru potravinové neofobie. Představuje roli sociality při navozování a potlačování potravinové neofobie.
Abstract:
The thesis summarizes existing knowledge about the phenomenon of food neophobia in vertebrates. It describes interspecies and intraspecies differences in the level of food neophobia, looks for evolutionary and ecological factors that influence the level of food neophobia. It introduces the role of sociality in the induction and suppression of food neophobia.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEM, Lukáš. Potravní neofobie u obratlovců: mezidruhová variabilita, její příčiny a důsledky . České Budějovice, 2023. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses u57xi0 u57xi0/2
8. 12. 2023
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.