Mgr. Marika Fízeľová

Diplomová práce

Dědický statut - právo rozhodné pro dědické poměry s přeshraničním prvkem

Law Applicable to Succession with Cross-Border Element
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá určením rozhodného práva pro dědické poměry s přeshraničním prvkem. Popisuje a rozebírá základní instituty kolizní metody ve vztahu k dědickému právu. Stěžejní část je věnována kritické analýze platné právní úpravy na úrovni vnitrostátního a unijního práva, jakož i v rámci dvou a vícestranných mezinárodních smluv. Součástí práce je vyjasnění vztahů mezi jednotlivými předpisy …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on determining the applicable law for a succession with cross-border element. It describes and analyses the basic principles of conflict of laws rules in relation to a succession law. The key part consists of the critical analysis of the effective legislation in Czech national law, European Union law, as well as in bilateral and multilateral international treaties. It includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo