Mgr. Marika Fízeľová

Master's thesis

Dědický statut - právo rozhodné pro dědické poměry s přeshraničním prvkem

Law Applicable to Succession with Cross-Border Element
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá určením rozhodného práva pro dědické poměry s přeshraničním prvkem. Popisuje a rozebírá základní instituty kolizní metody ve vztahu k dědickému právu. Stěžejní část je věnována kritické analýze platné právní úpravy na úrovni vnitrostátního a unijního práva, jakož i v rámci dvou a vícestranných mezinárodních smluv. Součástí práce je vyjasnění vztahů mezi jednotlivými předpisy …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on determining the applicable law for a succession with cross-border element. It describes and analyses the basic principles of conflict of laws rules in relation to a succession law. The key part consists of the critical analysis of the effective legislation in Czech national law, European Union law, as well as in bilateral and multilateral international treaties. It includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta