Bc. Michaela Kozaňáková

Diplomová práce

Characterizing key factors of Overall equipment effectiveness losses across Czech industry segments

Characterizing key factors of overall equipment effectiveness losses across Czech industry segments
Anotace:
Práce modeluje efektivitu výrobních faktorů v průmyslu v České repub-lice v letech 2008 až 2020. V první kapitole se práce zabývá literární rešerší na podobná témata. Ve druhé kapitole se práce zabývá vývojem přístupů k měření efektivity. Rozvádí především hlavní použitou meto-du. Jde o analýzu stochastických hranic. Ve třetí části práce je předsta-vena používaná databáze a aktuální situace v českém …více
Abstract:
The work models the efficiency of production factors in industry in the Czech Republic between the years 2008 and 2020. In the first chapter, the thesis deals with literary research on similar topics. In the second chapter, the thesis discusses the development of approaches to meas-uring effectiveness. It mainly elaborates on the main method used. It is an analysis of stochastic frontiers. In the third …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2023
  • Vedoucí: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Fitzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematické a statistické metody v ekonomii / Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma