Anton Danilov

Diplomová práce

Analýza programovacího jazyka Kotlin, jeho srovnání s jazykem Java 8 a praktické využití při vývoji na platformě Android

Analysis of programming language Kotlin, its comparison to the Java 8 language and practical use in development of applications on the Android platform
Anotace:
Práce se zabývá programovacím jazykem Kotlin, jeho analýzou a srovnáním s jazykem Java v rámci vývoje aplikace pro platformu Android a s pomocí dalších stanovených kritérií. Jazyk Kotlin je poměrně nový objektově-orientovaný programovací jazyk, který podporuje některé prvky funkcionálního jazyka a zároveň umožňuje interoperabilitu s Javou. Práce si klade za cíl porovnat oba jazyky jak z hlediska efektivnosti …více
Abstract:
This thesis is concerned with the programming language Kotlin, its analysis and comparison to the Java language within the development of applications on the Android platform. Kotlin is a relatively new, object-oriented programming language which supports some of the elements of functional programming and at the same time is interoperable with Java. Goal of this thesis is to compare both languages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Magda Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71844