MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Disertační práce

Divadlo utlačovaných a jeho edukační možnosti v sociální pedagogice

Theatre of the Oppressed and its Educational Potencial in Social Education
Anotace:
Disertační práce pojednává o možnostech uplatnění divadla utlačovaných v sociální oblasti, konkrétně v sociální pedagogice. v souvislosti s tímto tématem pojednává práce o pedagogice utlačovaných Paula Freireho a divadle utlačovaných Augusta Boala – jeho filozofii i technikách. Autorka práce konkrétně představuje tvůrčí a výzkumný projekt zaměřený na problematiku odchodu mladých lidí z ústavní péče …více
Abstract:
The thesis deals with the possibilities of application of theatre within the social sphere, particularly within the field of social pedagogy. The thesis presents the Pedagogy of the Oppressed by Paulo Freire and Theatre of the Oppressed by Augutsto Boal – both its filosophy and techniques. The author also presents a creative and research project which was realized in 2009 – 2010 and is based on critical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: doc. Jaroslav Provazník, doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta