Bc. Janette Takáčová

Diplomová práce

Analýza podniku na základe finančných a nefinančných ukazovateľov

Company analysis on the financial and non - financial indicators
Abstract:
The diploma thesis values and analyses financial and non-financial position of company XY, a.s. for the period 2010 – 2014 and consequently proposes the improvement of rocesses which affect the market value of the selected company and its long-term prosperity. The first chapter focuses on the theoretical background of the processes of financial and non-financial analysis, on its purpose, goals and …více
Abstract:
Diplomová práca hodnotí a analyzuje finančnú a nefinančnú situáciu podniku XY, a.s. za obdobie rokov 2010 – 2014 a následne navrhuje zlepšenie postupov, ktoré ovplyvňujú trhovú hodnotu vybraného podniku a jeho dlhodobú prosperitu. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská postupov finančnej a nefinančnej analýzy, na jej účel, ciele a používateľov, ako aj zdroje informácií, ktorými sú Výkaz …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance