Bc. Jiří KUBÁČ

Diplomová práce

Použití bankrotních a bonitních modelů k analýze vývoje podniku

Application of creditworthy and bankruptcy models for company development analysis
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na použití bankrotních a bonitních modelů k analýze vývoje podniku. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. V první kapitole teoretické části je objasněna úloha finanční analýzy ve finančním řízení podniku, které je neoddělitelnou součástí celopodnikového řízení. Dále jsou uvedeny elementární metody finanční analýzy. Třetí kapitola je věnována charakteristice …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on using of bankruptcy and creditworthy models for company development analysis. The thesis is divided into theoretical and practical part. The first chapter of the theoretical part explains the role of financial analysis in the financial management, which is an inseparable part of the corporate management. Next chapter includes the basic methods of financial analysis. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÁČ, Jiří. Použití bankrotních a bonitních modelů k analýze vývoje podniku. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/