Barbora KOVÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Pokuty a sankce ve veřejné správě s ohledem na autoškoly a provoz na pozemních komunikacích

Sankce a související instituty ve veřejné správě v silničním provozu s ohledem na provoz na pozemních komunikacích a autoškoly

Fines and sanctions in the public sector with regard to the driving schools and traffic on the land roads
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na zmapování právní úpravy správního trestání v oblasti provozu na pozemních komunikacích. Popsala jsem jednostlivé sankce udělované správními orgány za přestupky a správní delikty v oblasti silničního provozu. Jednotlivým přestupkům a správním deliktům jsem přiřadila odpovídající sankci a její případné rozpětí. Dále jsem popsala související instituty, které …více
Abstract:
I concentrated in my thesis on depiction of administration penalization legislation in common roads traffic filed. I have depicted particular sanctions imposed by the administration organs for offences and administration offences in the road traffic. I have related corresponding sanctions and their possible spans to concrete offences and administration offences. I have further described related institutes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁŘOVÁ, Barbora. Pokuty a sankce ve veřejné správě s ohledem na autoškoly a provoz na pozemních komunikacích. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma