Bc. Ivana Domaníková

Diplomová práce

Finančné plánovanie komunikačných kampaní

Financial Planning of communication campaigns
Abstract:
The objective of this diploma thesis is to give an overview of ,,Financial Planning of communication campaigns´´. A theoretical part is devoted to a theme of the communication campaign and their financial planning. In the practical part are realization of 2 researches. One of them is targeted on the trading companies and their financial thinking in marketing, decision making about communication budget …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je téma ,,Finančné plánovanie komunikačných kampaní´´. Teoretické východiská sú venované téme komunikačných kampaní a ich finančnému plánovaniu. Vo výskumnej časti sú realizované 2 výskumy. Jeden z nich je zameraný na obchodné spoločnosti a ich finančné myslenie v marketingu, rozhodovanie o komunikačnom rozpočte, metód tvorby rozpočtu, meranie efektivity a o spolupráci medzi …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní