Bc. Tomáš Andrlík

Bakalářská práce

Analýza Mistrovství Evropy ve fotbale 2012

Analysis of the European Football Championship 2012
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je analýza Mistrovství Evropy ve fotbale 2012. Cílem této práce bylo shromáždění, zpracování a vyhodnocení statistiky jednotlivých národních týmů na fotbalovém Mistrovství Evropy 2012. Výsledná komparace byla společně s komentářem z důvodu přehlednosti znázorněna v grafickém zobrazení.
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the analysis of the European Football Championship in 2012. The aim of this work was the gathering, processing and evaluation of the statistics of the national teams of the European Football Championship in 2012. The final comparison along with the commentary were displayed in graphs for better lucidity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Karel Večeřa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií