Mgr. Martina Dvořáková

Master's thesis

Role České republiky při utváření Digitální agendy pro Evropu

Czech Republic‘s role in shaping Digital agenda for Europe
Anotácia:
Práce se zabývá rolí České republiky při utváření legislativních opatření v rámci Digitální agendy pro Evropu. Stejně jako v případě jiných politik představuje oblast digitální agendy prostor, v němž má ČR prostor přispívat k praktickým řešením a tvorbě legislativních rámců skrze prosazování svých preferencí. Konkrétním legislativním předlohám projednávaných na evropské úrovni přikládá ČR různou důležitost …viac
Abstract:
This thesis focuses on the Czech Republic's role in shaping legislative acts under the Digital Agenda for Europe. As in the case of other policies, digital agenda is an area where the Czech Republic has an opportunity to contribute to practical solutions and shape legislative frameworks by enforcing its preferences. The Czech Republic attaches to specific legislation drafts being negotiated at the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií