Jana POLATOVÁ

Bachelor's thesis

Nejvýznamnější skupiny s ženským vokálem působící na rockové a metalové scéně 21. století

Abstract:
Bakalářská práce zahrnuje obecnou historii rocku a metalu od 30. let. Jsou zde představeny také vokalistky, které měly vliv na vývoj a rozvoj rockové a metalové hudby. V dalších kapitolách seznamuji čtenáře s jednotlivými světovými interprety. Charakterizuji nejčastější postupy z hlediska harmonie, melodie, rytmu a nástrojového obsazení. Na závěr se snažím okrajově přiblížit hudbu českou a uvádím také …more
Abstract:
Bachelor thesis included the general history of rock and metal since the 1930´s. The vocalists, who had a huge impact on evolution and development of rock and metal music with female singing, are also introduced. Next chapters included individual world interprets. I characterize the most common techniques in terms of harmony, melody and rhythm and the most commonly used instruments in this style. I …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLATOVÁ, Jana. Nejvýznamnější skupiny s ženským vokálem působící na rockové a metalové scéně 21. století. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/