Theses 

Těžba sloje porubu 463 300 na Dole ČSM a jejich odtěžení – Petr Wolf

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petr Wolf

Bakalářská práce

Těžba sloje porubu 463 300 na Dole ČSM a jejich odtěžení

Coal mining extraction 463 300 at the CSM Mine

Anotace: V bakalářské práci se zabývám problematikou těžby černého uhlí na dole ČSM se zaměřením na vydobytí ostravských slojí. Popisuji také dobývací metody a technologie, které se v minulosti i v současnosti na daném dole využívaly. Podrobně zde rozvádím problematiku rizik, která jsou s těžbou níže uvedených slojí spojeny. Dále řeším technologii pro dobývání středně mocných slojí, a jejich odtěžení. Následně uvádím možnost zvýšení těžby změnou odtěžení a zefektivnění rychlosti dobývacího kombajnu.

Abstract: In this bachelor thesis I deal with the issue of coal mining in the ČSM mine with focus to extract the Ostrava seams. I also describe the mining methods and technologies that have been used in the past as well as they those still used in the present. I mention the risks associated with the extraction of the above mentioned seams. Furthermore I explain the technology for mining mid-size seams and coal extraction. Further I mention the possibility of increasing mining excavation and enhance the speed of mining harvester.

Klíčová slova: ostravské sloje, dobývání, těžba, sloj, dobývací kombajn, odtěžení

Keywords: ostrava seams, mining, seam, harvester, extraction

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2018
  • Vedoucí: Horst Gondek
  • Oponent: Leo Boháč

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 07:30, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz