Theses 

Pozitívna vs. negatívna politická kampaň: Kvantitatívna obsahová analýza kampaní v slovenských prezidentských voľbách 2014 – Beáta MAŠKULÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Beáta MAŠKULÍKOVÁ

Diplomová práce

Pozitívna vs. negatívna politická kampaň: Kvantitatívna obsahová analýza kampaní v slovenských prezidentských voľbách 2014

Positive vs. negative political campaign: A quantitative content analysis of campaigns in Slovak presidential elections in 2014

Anotace: Práca sa zaoberá analýzou a komparáciou politických kampaní dvoch najúspešnejších kandidátov slovenských prezidentských volieb v roku 2014 z hľadiska konceptu pozitívnej a negatívnej politickej kampane. Hlavným metodologickým postupom v tejto práci bude kvantitatívna obsahová analýza propagačných materiálov oboch kandidátov v rámci kampane. V práci využijeme aj kvalitatívnu rámcovú analýzu, prostredníctvom ktorej presnejšie identifikujeme obsah oficiálnych kampaní. Predmetom práce je tiež poukázať na to, ako slovenská verejnosť reflektovala prezidentskú kampaň, s akými témami si asociovali samotných kandidátov a do akej miery boli spokojní s výsledkami volieb.

Abstract: The present master thesis deals with the comparison of political campaigns of the two most successful candidates of presidential election in Slovakia 2014, in terms of the concept of positive and negative campaign. The main methodological approach in this thesis is quantitative content analysis of promotional materials of both candidates in campaign. Thesis also use a qualitative analysis framework through which we can identify more precisely the content of official campaigns. The subject of thesis is also point out how Slovak voters reflect and percieve presidential campaign, topic which they asociated candidates to themselves and how much they were satisfied with the results of the elections.

Klíčová slova: politická kampaň, pozitívna kampaň, negatívna kampaň, politická reklama, slovenské prezidentské voľby 2014, kvantitatívna obsahová analýza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Lebedová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

MAŠKULÍKOVÁ, Beáta. Pozitívna vs. negatívna politická kampaň: Kvantitatívna obsahová analýza kampaní v slovenských prezidentských voľbách 2014. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 13:14, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz