Uladzislau Matrosau

Bakalářská práce

Význam účetního výkaznictví pro posouzení finanční pozice a výkonnosti podniku a jeho budoucího vývoje

The importance of financial reporting to assess the financial position and performance of the company and its future development
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá elementární finanční analýzou hospodaření podniku po dobu 6 let. Je rozdělena do tři části - teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části bakalářské práce je uvedena struktura elementární finanční analýzy, která je sestavena pouze ze zdrojů účetního výkaznictví. Podnik je hodnocen vertikální a horizontální analýzou rozvahy a analýzou poměrovými ukazateli. Dosažené …více
Abstract:
Bachelor dissertation deals with the elemental analysis of the financial management of the company for 6 years. It is divided into three parts - theoretical, analytical and forms of order. In the theoretical part of the dissertation structure is fundamental financial analysis that is built only from financial reporting. The company is evaluating vertical and horizontal balance sheet analysis, analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Eliška Smotlachová
  • Oponent: Ing. Věra Levičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze