Mgr. Radka Müllerová

Bachelor's thesis

The Present Perfect Simple in New English File and New Inside Out - Comparison of Methods and Approaches

The Present Perfect Simple in New English File and New Inside Out - Comparison of Methods and Approaches
Abstract:
Práce analyzuje metody a přístupy výuky času předpřítomného prostého ve dvou vybraných jazykových učebnicích. Teoretická část poskytuje obecný úvod pohledu na gramatiku, její úlohu v rámci různých metod výuky, hlavní přístupy při výuce gramatiky, role a typy gramatických cvičení. Dále se tato část práce zabývá hodnocením a sylabem jazykových učebnic a specifiky výuky času předpřítomného prostého. Praktická …more
Abstract:
The thesis is to analyze methods and approaches to teaching the present perfect simple in two selected coursebooks. The Theoretical part of the thesis provides the general introduction to views on grammar, the role of grammar in grammar teaching methods, main approaches used in grammar teaching and grammar activities – their types and roles. Further the Theoretical part deals with evaluation and syllabus …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta