Mgr. Radka Müllerová

Bakalářská práce

The Present Perfect Simple in New English File and New Inside Out - Comparison of Methods and Approaches

The Present Perfect Simple in New English File and New Inside Out - Comparison of Methods and Approaches
Anotace:
Práce analyzuje metody a přístupy výuky času předpřítomného prostého ve dvou vybraných jazykových učebnicích. Teoretická část poskytuje obecný úvod pohledu na gramatiku, její úlohu v rámci různých metod výuky, hlavní přístupy při výuce gramatiky, role a typy gramatických cvičení. Dále se tato část práce zabývá hodnocením a sylabem jazykových učebnic a specifiky výuky času předpřítomného prostého. Praktická …více
Abstract:
The thesis is to analyze methods and approaches to teaching the present perfect simple in two selected coursebooks. The Theoretical part of the thesis provides the general introduction to views on grammar, the role of grammar in grammar teaching methods, main approaches used in grammar teaching and grammar activities – their types and roles. Further the Theoretical part deals with evaluation and syllabus …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta