Bc. Ján Tomčík

Diplomová práce

Efektivita nástrojů výběrového řízení ve vybraném podniku

Effectiveness of recruitment and selection instruments in specific company
Abstract:
The purpose of this diploma thesis is to analyze the recrutiment and selection processes and tools in a selected company. The theoretical part focuses on summarizing the theoretical knowledge gathered from literature. The practical part contains an analysis of the acquisition, selection and recruitment processes and tools in a selected company, followed by suggestions and recommendations to improve …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je analýza procesov a nástrojov výberového konania vo vybranom podniku. Teoretická časť práce je venovaná zhrnutiu teoretických poznatkov získaných z odbornej literatúry. Praktická časť obsahuje analýzu výberového konania vybraného podniku, jeho súčasných výberových nástrojov, ako aj procesov získavania a prijímania zamestnancov, na základe ktorej sú uvedené návrhy a odporúčania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta