Theses 

Legitimizace ruské intervence v Gruzii v roce 2008 – Bc. Alžběta HOLKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Alžběta HOLKOVÁ

Diplomová práce

Legitimizace ruské intervence v Gruzii v roce 2008

Legitimization of Russian Intervention in Georgia in 2008

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá strategiemi, jimiž byla v ruských anglojazyčných médiích legitimizována vojenská intervence do Gruzie v roce 2008. Úkolem je odhalit, pomocí jakých diskurzivních praktik prezentovala Ruská federace svou verzi konfliktu zahraniční veřejnosti. Předpokládá se, že anglojazyčná média mají oslovit především zahraniční publikum. V teoretické části práce se zabývám jednak pro toto téma klíčovým pojmem mezinárodní intervence, dále pak diskurzivní analýzou, jakožto metodou zpracování této problematiky a představením jednotlivých typů strategií, jimiž je možné legitimizovat politické akce. V praktické části pak je nejprve nastíněn vzájemný vztah Ruska a Gruzie z historické perspektivy a následně je stručně popsán i samotný průběh konfliktu. Na základě těchto informací je provedena analýza mediálních článků s ohledem na již dříve představené legitimizační strategie.

Abstract: This thesis deals with strategies, by which was legitimized military intervention in Georgia in 2008 in Russian anglophone media. The aim is to reveal, through which discursive practices Russian Federation presented its version of conflict to the foreign public. It is believed that anglophone media appeal mainly to foreign audience. In the theoretical part first of all I deal with the key term of this issue international intervention, as well as discourse analysis as a methodology of this issue and the presentation of various types of strategies which can legitimize political action. The practical part is first outlined the relationship between Russia and Georgia from a historical perspective and then briefly described course of the conflict itself. Based on this information is made an analysis of media articles with regard to the previously introduced legitimation strategies.

Klíčová slova: diskurzivní analýza, Rusko, Gruzie, mezinárodní intervence, legitimizace, rusko-gruzínský konflikt, Jižní Osetie, Abcházie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38566 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

HOLKOVÁ, Alžběta. Legitimizace ruské intervence v Gruzii v roce 2008. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:06, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz