Bc. Alžběta HOLKOVÁ

Diplomová práce

Legitimizace ruské intervence v Gruzii v roce 2008

Legitimization of Russian Intervention in Georgia in 2008
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá strategiemi, jimiž byla v ruských anglojazyčných médiích legitimizována vojenská intervence do Gruzie v roce 2008. Úkolem je odhalit, pomocí jakých diskurzivních praktik prezentovala Ruská federace svou verzi konfliktu zahraniční veřejnosti. Předpokládá se, že anglojazyčná média mají oslovit především zahraniční publikum. V teoretické části práce se zabývám jednak pro …více
Abstract:
This thesis deals with strategies, by which was legitimized military intervention in Georgia in 2008 in Russian anglophone media. The aim is to reveal, through which discursive practices Russian Federation presented its version of conflict to the foreign public. It is believed that anglophone media appeal mainly to foreign audience. In the theoretical part first of all I deal with the key term of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015
Zveřejnit od: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLKOVÁ, Alžběta. Legitimizace ruské intervence v Gruzii v roce 2008. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta