MUDr. Jiří Hlásenský, Ph.D.

Disertační práce

Patofysiologické souvislosti mezi poruchami dýchání ve spánku a arytmiemi

Pathophysiological connections between sleep disorder breathing and arrhytmias
Anotace:
Úvod. Spánková apnoe (SA) je ovlivnitelným nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulárních chorob, je prokazatelně spojena se zvýšenou morbiditou a mortalitou u kardiologických pacientů. Dle dostupných studií je SA u kardiologických pacientů významně poddiagnostikována, především u pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS) s dysfunkční levou komorou. Na jeho samotném vzniku a případné progresi …více
Abstract:
Backround. Sleep apnea (SA) is modifiable independent risk factor of cardiovascular diseases, SA is connected with the higher morbidity and mortality of cardiovascular patients. Recent data suggest, that SA is severely underdiagnosed at cardiological patients, especially at the patients with chronic heart failure (CHF) with severe left ventricle dysfnction. SA might initiate the development and progression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie