Bc. Kamil Kadlčík

Bakalářská práce

Vymáhání daňových nedoplatků a daňová exekuce

Recovery of Tax Arrears and Tax Execution
Anotace:
Vymáhání daňových nedoplatků, resp. provádění daňové exekuce v praxi finančních úřadů představuje velmi zajímavou a obsáhlou problematiku, a to nejen z hlediska právního. Pro zpracování tohoto rozsáhlého tématu jsem se rozhodl na základě svých dosavadních pracovních zkušeností, které získávám při svém zaměstnání na Finančním úřadě v Bruntále. Záměrem mé bakalářské práce je analýza současné právní úpravy …více
Abstract:
Tax execution is a significant interference in the rights and obligations of taxpayers and as it is a sensitive issue the state should present itself as a "powerful master" and a good manager. The I am of my work is to describe the process of exaction of tax arrears by the tax administrator and the tax execution, respectively. I deal with the various types and forms of the operation of the exaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta