Mgr. Pavel Doboš

Bakalářská práce

Mediální reprezentace protiromských pochodů v roce 2013: kritická diskursivní analýza

Media Representations of Anti-Roma protests in 2013: Critical Discourse Analysis
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na mediální reprezentaci dění kolem protiromských demonstrací odehravších se mezi červnem a říjnem 2013 v několika českých městech. Objektem analýzy je zpravodajství o tomto dění, jak bylo podáno v české veřejnoprávní televizi. Teoretické kořeny práce tkví jednak v britských kulturálních studiích rasismu a jednak v teoreticko-metodologickém projektu kritické diskursivní analýzy …více
Abstract:
This thesis focuses on media representation of events concerning anti-Roma demonstrations in Czech cities between June and October 2013. Czech public broadcasting television news coverage of events is the object of analysis. Theoretical roots of the thesis lie in British cultural studies of racism and in theoretico-methodological project of Critical Discourse Analysis that partly followed principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií