Ludvík Rendek

Diplomová práce

Návrh elektrického důlního zvedacího zařízení

Design of Electrical Mine Lifting Equipment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem důlního závěsného zvedacího zařízení s elektromotory v nevýbušném provedení. V první kapitole popisuji trakční prostředky, se kterými bývá většinou důlní zvedací zařízení spojeno. Popisuji důlní závěsné lokomotivy a následně rozebírám druhy zvedacích zařízení. Po popsání variant řešení, rozebírám detailně konstrukci výsledné zvolené varianty. Ve výpočtové kapitole …více
Abstract:
Master thesis is dealing with the construction of mine suspension lifting equipment. The design of the machine is with flameproof mine motors. In the first part I describe the traction machines which are used for pulling the lifting equipment. I describe the mine suspension locomotives and later I describe the types of lifting equipment. After describing the variants of the design I describe the chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Tomáš Kubín
  • Oponent: Miroslav Budač

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava