Bc. Kristýna Lysáková

Diplomová práce

Komunikace neziskové organizace

The Communication of Non-profit Organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá externí komunikací neziskové organizace. V teoretické části se věnuje problematice neziskových organizací, stručně popisuje základní přístupy k externí komunikaci i k propagační činnosti v této oblasti. Praktická část práce je pak zaměřena na konkrétní neziskovou organizaci a výzkum týkající se její externí komunikace provedený ve městě, kde daná nezisková organizace působí …více
Abstract:
This thesis deals with the external communication of non-profit organization. The theoretical part is devoted to non-profit organizations, in short describes attitudes or approaches to external communication and the promotional activities in this area. The practical part of the thesis is focused on a specific non-profit organization and research regarding the external communication which was created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
Zveřejnit od: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lysáková, Kristýna. Komunikace neziskové organizace. Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce