Silvia Mocková

Diplomová práce

Aktívne politiky na trhu práce v EÚ ako nástroj boja proti nezamestnanosti

Aktívne politiky na trhu práce v EÚ ako nástroj boja proti nezamestnanosti
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se věnuje rozdílům v míře zaměstnanosti a nezaměstnanosti členských států EU, strukturálním problémům na trhu práce a jejich řešení v podobě aktivních politik na trhu práce, ale i dalším podpůrným opatřením jakým je například celoživotní vzdělávání. Tyto problémy jsou dále specificky rozebrané na úrovni dvou členských států Česka a Polska.
Abstract:
The master's thesis deals with the differences in the employment and unemployment rate of the EU member states, structural problems on the labour market and their solution by active labour market policies and other supportive measuers such as life-long learning. These problems are then specifically applied on the level of two memeber states the Czech Republic and Poland.
Abstract:
Predkladaná diplomová práca sa venuje rozdielom v miere zamestnanosti a nezamestnanosti členských štátov EÚ, štrukturálnym problémom na trhu práce a ich riešeniu v podobe aktívnych politík na trhu práce, ale aj ďalším podporným opatreniam akým je napríklad celoživotné vzdelávanie. Tieto problémy sú ďalej špecificky rozoberané na úrovni dvoch členských štátov Česka a Poľska.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2018
  • Vedoucí: Cristina Procházková Ilinitchi
  • Oponent: Jarolím Antal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74809