Theses 

The project of the Economic Value Added implementation into the management of the company XY s.r.o. in order to raise its economic performance – Ing. Iva HOVĚZÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Iva HOVĚZÁKOVÁ

Diplomová práce

The project of the Economic Value Added implementation into the management of the company XY s.r.o. in order to raise its economic performance

The project of the Economic Value Added implementation into the management of the company XY s.r.o. in order to raise its economic performance

Abstract: The aim of this thesis is to provide the basic literature review about the EVA concept, its implementation and emphasize EVA advantages, consequently, to measure the company performance according to the traditional performance measurements and modern performance measurements, and compare them. On the basis of the literature review, the carried out analysis and the comparison of EVA and the traditional metrics used by the company, the thesis aims to decide about the EVA implementation, elaborate the proposal of its implementation and describe its contribution to the company.

Abstract: Cílem této diplomové práce je poskytnout základní teoretické poznatky o konceptu ekonomické přidané hodnoty, její implementace, zdůraznit její výhody, následně zhodnotit výkonnost podniku pomocí klasických ukazatelů a moderních ukazatelů výkonnosti podniku, a porovnat je. Následně, na základě teoretických poznatků, provedených analýz a srovnání EVA a tradičních ukazatelů využívaných společností, je cílem rozhodnout o implementaci ekonomické případné hodnoty do řízení společnosti, navrhnout samotnou implementaci a zhodnotit její přínos pro společnost.

Keywords: Ekonomická přidaná hodnota, Shareholder Value, implementace, investovaný kapitál, čistý operativní zisk po zdanění, čisté operativní aktiva.

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
  • Identifikátor: 15897

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15897 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

HOVĚZÁKOVÁ, Iva. The project of the Economic Value Added implementation into the management of the company XY s.r.o. in order to raise its economic performance. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 06:41, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz