Ing. Iva HOVĚZÁKOVÁ

Master's thesis

The project of the Economic Value Added implementation into the management of the company XY s.r.o. in order to raise its economic performance

The project of the Economic Value Added implementation into the management of the company XY s.r.o. in order to raise its economic performance
Abstract:
The aim of this thesis is to provide the basic literature review about the EVA concept, its implementation and emphasize EVA advantages, consequently, to measure the company performance according to the traditional performance measurements and modern performance measurements, and compare them. On the basis of the literature review, the carried out analysis and the comparison of EVA and the traditional …more
Abstract:
Cílem této diplomové práce je poskytnout základní teoretické poznatky o konceptu ekonomické přidané hodnoty, její implementace, zdůraznit její výhody, následně zhodnotit výkonnost podniku pomocí klasických ukazatelů a moderních ukazatelů výkonnosti podniku, a porovnat je. Následně, na základě teoretických poznatků, provedených analýz a srovnání EVA a tradičních ukazatelů využívaných společností, je …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010
Identifier: 15897

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2010
  • Supervisor: Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOVĚZÁKOVÁ, Iva. The project of the Economic Value Added implementation into the management of the company XY s.r.o. in order to raise its economic performance. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe