Ondřej Šuchman

Bakalářská práce

Historie umělé inteligence - Neuronové sítě

History of Artificial Intelligence - Neural Networks
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je zmapovat historický vývoj neuronových sítí od jejich počátku, za který lze považovat první matematický model neuronu v roce 1943, až po současnost a aplikaci neuronových sítí do "inteligentních" přístrojů, které dokáží rozpoznávat znaky, grafické údaje nebo dokáží převádět anglicky psaný text do mluvené podoby (NETtalk). Pro dosažení tohoto cíle jsem pečlivě prostudoval …více
Abstract:
The main aim of my bachelor thesis is to map historical development of neural networks from the beginning (first mathematical model of neuron from 1943) to present and application of neural networks to "intelligent" devices, which can recognize the patterns, graphical data or convert English written text to the oral form (NETtalk). I have carefully studied the literature named in the chapter "Literatura …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2009
  • Vedoucí: Petr Jirků
  • Oponent: Petr Berka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/11744